De Ruilwinkel is vanwege de herfstvakantie gesloten van  15 tot en met 19 oktober.

 

Vanaf 17 april is de Ruilwinkel op dinsdagen open in de avonduren van 17.30 tot 19.30 uur.

We willen op die manier tegemoet komen aan de vraag van mensen die overdag nooit kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze werken.

De overige openingstijden blijven ongewijzigd:
dinsdag 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur
woensdag 13.00 tot 15.00 uur
donderdag 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur
Vrijdag 13.00 tot 15.00 uur

Op de dinsdagavond is het naaiatelier ook open en kun je terecht voor het inzetten van ritsen, het korter maken van broeken en andere kleine reparaties.

Ruilwinkel is in mei 2017 verhuisd

In mei 2017 is de Ruilwinkel Humanitas Helmond verhuisd naar een mooi pand aan de Engelseweg 127A.

De voorbereidingen vergden natuurlijk extra inspanningen van alle vrijwilligers en de medewerkers. Maanden van tevoren moest er al nagedacht worden over hoe te handelen met alle goederen die werden ingebracht door de vele leden. Leden konden voor minder waardepunten goederen ruilen, zodat er veel spullen van eigenaar wisselden. Ook werden er in die tijd minder kleren en spullen  ingenomen. Ondanks deze ‘uitverkoop’ hielden we een vracht restgoederen over. Deze spullen, voornamelijk kleding en klein huishoudelijk goed, zijn aan het Wereldhuis geschonken.

Ondertussen moest de nieuwe locatie worden opgeknapt. Er zijn extra wanden geplaatst in de winkelruimte en in het kantoor. Hiermee is een werkruimte voor schuldhulpverlening  gerealiseerd  en een aparte hoek waar de kapper kan werken. Ook de fietsenwerkplaats kreeg in de nieuwe winkel zijn plek. Het naaiatelier is ruim opgezet en de naaisters kunnen hun werk hier nu goed uitvoeren.

Maar wat vooral gewaardeerd wordt  is dat we een aparte ruimte hebben voor groepsactiviteiten zoals de vrouwengroep, de  jonge moedergroep en de taallessen. Er is ook nog voldoende plaats voor een kinderspeelhoek.

Ook de andere activiteiten van Humanitas, zoals BOR, Home-Start  en Gevaarlijke liefde, zijn nu in hetzelfde pand gehuisvest.  Daardoor kunnen we de Helmondse gezinnen nog beter van dienst zijn.

Sinds 6 juni hebben veel oude klanten de nieuwe locatie al weer gevonden en hebben we ook al nieuwe leden mogen verwelkomen.  Klanten en vrijwilligers zijn enthousiast over de mooie lichte winkelruimte. We zijn erg trots op onze nieuwe Ruilwinkel. Kom na de zomervakantie gerust eens een kijkje nemen!

Hartelijke groet, Mien Paridaans en Lilian Spaninks.


“Klavertje vier” nieuw project voor (alleenstaande) moeders met kinderen.

In 2016 zijn we gestart met extra hulpverlening aan (alleenstaande) moeders met kinderen. Een aantal vrijwilligers begeleiden deze moeders als een maatje. Zij gaan na of ze voldoende bekend zijn met andere instanties en bevorderen het contact met andere moeders.

Iedere vrijdagmorgen is er een bijeenkomst voor (alleenstaande) moeders die extra aandacht verdienen. Deze moeders komen dan bijeen om wat te kunnen praten met elkaar, om o.a. thema’s over opvoeding te bespreken. Dit is nu uitgebreid, de moeders kunnen ook ’s middags komen voor een spreekuur, kunnen ze niet dan zijn ze ook de andere dagdelen welkom voor een gesprek en hulp op maat.

Op vrijdagmorgen zijn ze allemaal welkom bij de groepsgesprekken. De vrouwen brengen eigen gebakken lekkernijen mee en trakteren de andere aanwezigen. Voordat de groep begint, is er een bijscholing Nederlands,  in de groep wordt alleen Nederlands gesproken, om de taal te verbeteren.

Alle nieuwe leden kunnen op vrijdag extra informatie krijgen van de groepsbegeleiding in de Ruilwinkel. Het betreft vooral allerlei regelingen zowel lokaal als landelijk. Op deze manier willen we deze moeders extra helpen om alles op rij te krijgen. Vaak is hun financiële situatie niet rooskleurig en met het tijdig inschakelen van hulp kan het ergste voorkomen worden.

Samen ruilen ze kleding en kindermeubels, zoals kinderstoeltjes, kinderzitjes en speelgoed. Wat voor de ene moeder over of niet meer nodig is, komt de andere moeder vaak goed van pas.

Ook kunnen ze via de fietswerkplaats van de Ruilwinkel eigen fietsen laten repareren of de fietsen van de kinderen ruilen en laten maken. Tevens kunnen ze gebruik maken van de diensten van het naaiatelier voor het vermaken van kleding.

Om de moeders goed bij te staan, hebben ze een maatje, een van de vrijwilligers is het aanspreekpunt. Zij onderhoudt het contact en geeft de veranderingen en hulpvragen door. De moeders wordt gewezen op Stichting Leergeld, St. Speel je mee, Home-Start, de Kledingbank maar ook de voorwaarden om klant van Super Sociaal te worden.  We verwijzingen naar andere organisaties of hulpverleners of plannen de moeders zo snel mogelijk in voor andere spreekuren.

Wij zijn blij met deze uitbreiding van hulpverlening, die tot stand is gekomen met ondersteuning van het KANSFONDS.

Contactpersonen: Rasha, Dorothy en Mien.

Kinderkleding op maat reserveren.

Voor de bovenstaande groep moeders reserveren we kinderkleding indien ze hier dringend om verlegen zitten. Soms is er sprake van verhuizing door echtscheiding of andere acute situaties. Soms ook zijn er meerdere kinderen en zijn de financiële mogelijkheden zeer beperkt. U kunt dan contact opnemen met ons.

Contactpersoon: Deborah, Dorothy en Mien.

Spreekuren Ruilwinkel:

In de Ruimte van de Ruilwinkel zijn diverse spreekuren.

Hierbij een overzicht:

Stichting Leergeld                              iedere woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur

Formulierenbrigade                            iedere woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur

Financieel advies                               iedere donderdag 10.00-12.00/ 13.00-15.00 uur.

Nieuw: Jonge moeder spreekuur           iedere vrijdag van 10.00-12.00/ 13.00-15.00 uur

Contactpersoon: Mien

 

Meubels aanbod en vraag:

Als Ruilwinkel krijgen we vaak meubels aangeboden. Dit noteren we in een vraag- en aanbodboek in de Ruilwinkel. De personen waarvan we weten dat ze erg verlegen zitten om spullen, helpen we als eerste. De achtergrondinformatie is bij ons bekend via andere instanties of door ons zelf nagegaan. Omdat we een klein magazijn hebben, willen we het liefst de aangeboden spullen direct door de vrager laten halen of proberen we te bemiddelen met vervoer.

Indien u goed bruikbare meubels hebt, gelieve ons dit dan tijdig te laten weten, zodat er voldoende ruimte is om een en ander te regelen met de vrager! Graag ook een foto zenden per email, dat is duidelijker.

Contactpersoon: vrijwilliger Bert en Mien.

 

Hebt u vragen: mail of bel ons: info@ruilwinkelhelmond.nl of bel: 0492-599449

Mien Paridaans coördinator

Ruilwinkel Humanitas Helmond

Kanaaldijk NO-82,

5701 SB Helmond

Kansfonds

 

 

 

 

 


Wat We Doen

Ruilen! Daar komt Wilma die een mooie rok naar de Ruilwinkel brengt, Mieke, die helpt de kindjes van Willem met hun huiswerk, Annie wast de auto van Stien en Stien maakt een bloemstukje voor Renate, Renate heeft een vaas die ze niet zo mooi vindt en brengt hem naar de Ruilwinkel en een paar weken later neemt Annie die vaas mee naar huis en betaalt met de punten die ze verzamelde met het wassen van de auto van Stien.
Renate betaalt Stien van haar verdiende punten die ze kreeg van Annie die haar vaas meenam. Willem krijgt zijn punten van Stien, omdat hij haar poort gemaakt heeft. etc. etc.

Bij de Ruilwinkel zijn mensen op een positieve, helpende manier met elkaar doende. Zoiets schept sociale banden. Mensen leren hun omgeving beter kennen, er ontstaan vriendschappen.…, het is een uitbreiding van je familie- en vriendenkring.
Zelfs iemand die van een minimuminkomen moet rondkomen, kan door het ruilen van spullen en diensten zich toch het genoegen verschaffen de spullen en diensten te verkrijgen, die anders misschien op het verlanglijstje blijven staan omdat er geen geld is, u wordt dus minder afhankelijk.
De Ruilwinkel vult zo de bestaande economie aan.

De Ruilwinkel is de plaats voor iedereen die waarde hecht aan diensten en wederdiensten. U wordt gewaardeerd voor wat u graag doet en goed in bent, dit maakt het allemaal nog leuker.
Wij hebben nu ruim 2600 leden.
U kunt gratis net zoveel ruilen als u wilt!

Niemand verplicht u tot wat dan ook.  Of toch: u moet zich aan de afspraken houden!
En iedereen kan lid worden, ook als u niet in Helmond woont.

ruilen
ruilen
Meld u aan voor onze nieuwsbrief